INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Årsmøtet holdes i et møterom på Scandic Havna Hotell fredag 16.mars kl 18.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1 Styrets og havnekomitéens årsberetning
Regnskap med revisors påtegning
3 Fastsettelse av kontingent og plassavgift
4 Innkomne saker:  

4.1 Ny badeflåte
4.2 Dugnadsavgift
4.3 Arbeidsgruppe

5 Budsjettforslag 2018
6 Valg

Velforeningen inviterer til middag. (NB! Bindende påmelding innen 4.mars)

Du finner innkallingen til årsmøte 2018 her

Vel møtt!

(Endelige sakspapirer for de saker som skal opp til votering vil bli lagt ut på hjemmesiden innen 8.mars. De som ønsker papirene pr post/epost, kontakt oss)