Styre og havnekomiteen

TILLITSVALGTE  TIL STYRET 2019

Leder: Anders Krogholm

Nestleder: Jon Anders Nordahl (hytteeier)

Kasserer/Sekretær: Jorunn Frederiksen

Styremedlem: Anne Merethe Dahl

Styremedlem: Nina Ribe

1. varamedlem:  Dag Ingvaldsen

2. varamedlem: Hans Melandsø (hytteeier)

TILLITSVALGTE TIL HAVNEKOMITEEN 2019

Leder: Øivind Løvdal, tlf 951 67 568

Medlem: Knut Jørgensen

Medlem: Cato E. Hansen

Medlem: Rune Dahl

Medlem: Ole Narvesen

Revisorer:
Vidar Valdok
Petter Frøseth (hytteier)

Valgkomite:
Morten Valdok
Linn Eve Krogholm
Hege Selvig (hytteier)