Priser i havna

PRISER I GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENINGS HAVNEANLEGG

Satser for båtplasser hvor båteier tilhører gnr. 217:

For pirene og indre havn:
Kr. 1000,- pr. breddemeter båt + 0,60 m til fendring.

Flytebrygga:
kr. 1.300,- pr. breddemeter regnet fra C/C på begge sider (C/C betyr ca. 1 m i tillegg til båtbredde).

satser for andre som leier plass i anlegget:

For pirene og indre havn: 
Kr. 1.400,- pr. breddemeter båt + 0,60 m til fendring.

Flytebrygga:
Kr. 2.200,- pr. breddemeter regnet fra C/C på begge sider (C/C betyr ca. 1 m i tillegg til båtbredde).


Opplagsavgift:

Båter under 20 fot    kr.   700,-,
Båter over 20 fot      kr. 1.000,-,
Båter over 30 fot      kr. 1.200,-

Kajakkstativ: 
Kr. 500,- pr. plass

Bruk av strøm i havna:
Det skal brukes egne strømmålere på pirene. På flytebrygga
får en tildelt strømsøylepunkt.
Alle betaler kr. 500,-. Strømsøylepunkt/strømmåler  leses av
i november. Dersom det er brukt mindre enn for kr. 500,-
gjøres ingenting. Er det brukt mer enn for kr. 500,- vil det
bli sendt tilleggsfaktura.