Lilli Minken, Prolog; Til den gamle brygga på stranda

For Grimestad er ingenting for godt.
Slik tenkte jeg, og jeg har tenkt det ofte
når det gikk trått,
med den prolog som jeg til bryggefesten lovte.
(fritt etter Wildenvey)

Fra arilds tid har Grim’stadfolk
hørt sjøen til og vært dens tolk,
ført med seg sus av fremmed land,
av ishavskyst og sydhavsstrand,
tatt med seg duft av is og hval,
av spekk og blo’ og slit og kval,
en air av gutteeventyr,
som knapt no’n nå vet hva betyr.

De slet og slepte lange år
på dekk og dørk mens tanken går
til Grimestad til båt og kil
og mest når som’ren stundet til.

Fra arilds tid tok båt i land
på det som da var Grim’stadstrand,
hvor bryggesteiner sikkert lå
omtrent på samme plass som nå.
Fra arilds tid har brygga stått
med fanglin’pæl i bunnen slått,
og noen plankestubber lå
og vinglet vem’lig oppe på.

Den tjente til i all sin tid
å nå til brygga som med flid
var malt og lakket, stelt og fin,
med seil og årer som maskin.
Med den slags redskap kom man hjem
og kunne komme meget stille frem.

Så mang en herlig søndagstripp
er startet fra den bryggesnipp,
som Simonser og Lange-Hans
Benyttet for sitt liv til vanns.
Hvor mang en herlig gang i grunn
tror dere folk har stått på bunn
når snekka over plank og stein
sku’ entres på ustødig bein.

Jeg nevnte Simonser og Hans
som drev sitt fiske langt til vanns,
som levet strandliv her en stund,
og stelte garn og gård og grunn.
De stelte og til alment bruk
en brygge uten pengesluk.
Den gjorde nytten og var god
å ty inn til i sol og sno.
Den bar en eim av sjøsalt hav
og eide ikke luksuskrav.
Den duftet tjære, fisk og slo
med måkeskitt hvor enn du sto.
Det luktet friskt av flyndregarn
og salt av nakne ben på barn,
som krabber fikk i ålegress
med snegl til agn for det var tess.
Og over denne skjønne tid
så skinte solen idelig.
Den gamle brygga skulle stått,
og tiden med – da ble det godt
å være menn’ske være til –
omkring en fredlig Grim’stadkil.

Det var den gamle brygges svanesang.
Yngre folk kom til – og satt i gang.
Trang fødsel var det – men det gikk,
og se hva resultat vi fikk!
En brygge Grim’stadfolk til ære!
En brygge som for øya vår – må være
en pryd som vi med stolthet viser frem,
og tusen takk til alle dem – som hjalp
oss få prosjektet frem !
Og vi som sogner til vår brygge :
La oss sammen skape
ORDEN – TRIVSEL – HYGGE.