Båtopplysninger_Søknad båtplass

Ved uhell med båt eller båtplass, trenger styret riktig opplysninger på alle båtinnehavere
Grimestad vel og båtforening. Alle bes derfor sørge for at opplysningene under holdes oppdatert til en hver tid. Opplysningene vil kun bli brukt av styre i Grimestad vel og båtforening.

Båtplasser som ikke skal benyttes påfølgende år må sies opp innen 1. desember!
§2 Havnereglement , Vedtekter, §9 Båtplasser, Priser i havna

*
*
*
*
*
*