Hagastranda

Dette området er en del av friområdet som Grimestad Vel og Båtforening har ansvaret for.

GVB har en avtale som ble godkjent av årsmøtet i 1998 med Tjøme kommune.

Kommunen har i tillegg inngått en avtale med «Sameiet Fellesbryggen» om etablering av ny flytebrygge innenfor friområdet.