ÅRSMØTE FOR GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING BLIR UTSATT.
Grunnet coronaviruset velger vi å utsette årsmøte inntil videre. Det vil komme ny info om tidspunkt for årsmøte her, FB og på mail til hver enkelt medlem.

Vinteropplag 2019-2020

VIKTIG!

Vi åpner for vinteropplag på GVB sitt område fra 20. september.

Tildeling av opplagsplass avtales på forhånd med leder av havnekomiteen, Øivind.

Opplagsavgift for medlemmer:
under 20 fot kr. 700,-
over 20 fot kr. 1.000,-
over 30 fot kr. 1.200,-

Øivind Sejersted Løvdal tlf 95 16 75 68

Det nærmer seg dugnad!

Dugnaden blir lørdag 15. juni fra kl 10.00-16.00 og onsdag 19. juni kl. 17.00. Vi trenger innspill på jobber som må gjøres i vellet.

Husk velfest og grilling i havna kl 18.00. Ta med egen mat og drikke.

Minner om at alle båter og opplagsutstyr må være borte fra havna før 1. juni.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Årsmøtet holdes i et møterom på Scandic Havna Hotell fredag 22. mars 2019 kl. 18.00 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1   Styrets og havnekomitéens årsberetning

2   Regnskap med revisors påtegning

3   Fastsettelse av kontingent og plassavgift

4   Innkomne saker: 

4.1 Støping/reparering av hovedbrygga ved nordre pir

4.2 Asfaltering ved utgangen til flytebrygga

5.    Budsjett 2019

6.    Valg.

7.  Velforeningen inviterer til middag. (NB! Bindende påmelding innen 10.mars)

Du finner innkallingen til årsmøte 2019 her

Sakspapirer for de saker som skal opp til votering finner du her.
De som ønsker papirene tilsendt i posten, eller på e-post, må gi beskjed om dette til Jorunn Frederiksen på mob. 908 91 127.

Vel møtt!!

De som ønsker å delta ved middagen må gi beskjed til Jorunn Frederiksen på mob. 908 91 127, eller Linn Eve Krogholm  mob 934 60 906. Det kan også meldes på e-post postmottak@grimestad.net  eller jfrederi@online.no innen 10. mars 2019.

Siste info!

  • Siste styre-referater er lagt ut under Dokumenter
  • Årsmøte 2019 avholdes på Scandic Havna Hotell 22.mars (innkalling kommer)

DUGNAD

Dugnad lørdag 02. juni kl 10-16.00 og onsdag 06. juni kl 17.00.

Liste over oppgaver i havna:

• Gjøre utbedringer på brygge indre havn mellom plass 25 og 14
• Skifte vaier klemme indre havn mot søyle
• Flytte ut griser og fylle på med grus
• Male og skrape benker
• Rydde og kjøre søppel på fyllinga
• Kontrollere kjetting på bøyer søndre pir
• Male og skrape vaktbu
• Fylle og støpe igjen hull ved krana
• Rydde og vaske vaktbu/lager
• Montere nummer skilter flytebrygge
• Montere skilt fra fylket
• Kutte tauer som ligger i vannet på flytebrygga
• Bytte bolter på flytebrygga
• Stramme bolt på plass 200
• Legge opp strøm og lys til kamera
• Sette opp stolper til lys og kamera
• Sjekke vannposter
• Sjekke dekket på brygga søndre pir
• Fjerne overflødig tau og sjakkler alle pirer