Møtereferater fra februar, mai, august og september 2020 ligger under dokumenter.

Vedr leie/fremleie av båtplass!

Det er kommet flere forespørsler om leie av båtplass. Minner om at jfr vedtektene er fremleie KUN tillatt gjennom foreningen.
De som ønsker å leie båtplass må benytte søknadsskjema på websiden.
De som eventuelt har ledig båtplass kan melde i fra til havnesjef Øyvind.

Viktig informasjon!

Vi oppfordrer alle som kan til å gå ned i båthavna, det blir trangt om plassen på parkeringen i sommer.

§3. Parkering er kun tillatt for de som er tildelt bryggeplass og bryggeavgiften er betalt. Det er kun tillatt å parkere på angitte plasser. Kvittering for betalt bryggeavgift gjelder som parkeringsbevis, og skal legges synlig i frontruten. Ulovlig parkering vil kunne bli anmeldt til politiet. Dersom borttauing må iverksettes, gjøres dette for kjøretøyets eiers regning.

Velkommen til dugnad

Lørdag 06. Juni kl 10.00-16.00 og onsdag 10. Juni kl 17.00.

Møt opp på brygga, og spør etter Øivind og Anders hvor dere trengs.

Ta med litt redskap og utstyr du tror kan brukes på en dugnad.

Det serveres pølser, brus, kaffe og vafler i 13.00 tiden.

Minner om at alle båter i vinteropplag må være borte innen 1. Juni.

Velkommen!
Hilsen styret i GVB

ÅRSMØTE FOR GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING BLIR UTSATT.
Grunnet coronaviruset velger vi å utsette årsmøte inntil videre. Det vil komme ny info om tidspunkt for årsmøte her, FB og på mail til hver enkelt medlem.