ÅRSMØTE FOR GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING BLIR UTSATT.
Grunnet coronaviruset velger vi å utsette årsmøte inntil videre. Det vil komme ny info om tidspunkt for årsmøte her, FB og på mail til hver enkelt medlem.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Årsmøtet holdes i et møterom på Scandic Havna Hotell fredag 22. mars 2019 kl. 18.00 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1   Styrets og havnekomitéens årsberetning

2   Regnskap med revisors påtegning

3   Fastsettelse av kontingent og plassavgift

4   Innkomne saker: 

4.1 Støping/reparering av hovedbrygga ved nordre pir

4.2 Asfaltering ved utgangen til flytebrygga

5.    Budsjett 2019

6.    Valg.

7.  Velforeningen inviterer til middag. (NB! Bindende påmelding innen 10.mars)

Du finner innkallingen til årsmøte 2019 her

Sakspapirer for de saker som skal opp til votering finner du her.
De som ønsker papirene tilsendt i posten, eller på e-post, må gi beskjed om dette til Jorunn Frederiksen på mob. 908 91 127.

Vel møtt!!

De som ønsker å delta ved middagen må gi beskjed til Jorunn Frederiksen på mob. 908 91 127, eller Linn Eve Krogholm  mob 934 60 906. Det kan også meldes på e-post postmottak@grimestad.net  eller jfrederi@online.no innen 10. mars 2019.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Årsmøtet holdes i et møterom på Scandic Havna Hotell fredag 16.mars kl 18.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1 Styrets og havnekomitéens årsberetning
Regnskap med revisors påtegning
3 Fastsettelse av kontingent og plassavgift
4 Innkomne saker:  

4.1 Ny badeflåte
4.2 Dugnadsavgift
4.3 Arbeidsgruppe

5 Budsjettforslag 2018
6 Valg

Velforeningen inviterer til middag. (NB! Bindende påmelding innen 4.mars)

Du finner innkallingen til årsmøte 2018 her

Vel møtt!

(Endelige sakspapirer for de saker som skal opp til votering vil bli lagt ut på hjemmesiden innen 8.mars. De som ønsker papirene pr post/epost, kontakt oss)