DUGNAD

Dugnad lørdag 02. juni kl 10-16.00 og onsdag 06. juni kl 17.00.

Liste over oppgaver i havna:

• Gjøre utbedringer på brygge indre havn mellom plass 25 og 14
• Skifte vaier klemme indre havn mot søyle
• Flytte ut griser og fylle på med grus
• Male og skrape benker
• Rydde og kjøre søppel på fyllinga
• Kontrollere kjetting på bøyer søndre pir
• Male og skrape vaktbu
• Fylle og støpe igjen hull ved krana
• Rydde og vaske vaktbu/lager
• Montere nummer skilter flytebrygge
• Montere skilt fra fylket
• Kutte tauer som ligger i vannet på flytebrygga
• Bytte bolter på flytebrygga
• Stramme bolt på plass 200
• Legge opp strøm og lys til kamera
• Sette opp stolper til lys og kamera
• Sjekke vannposter
• Sjekke dekket på brygga søndre pir
• Fjerne overflødig tau og sjakkler alle pirer