Det nærmer seg dugnad!

Dugnaden blir lørdag 15. juni fra kl 10.00-16.00 og onsdag 19. juni kl. 17.00. Vi trenger innspill på jobber som må gjøres i vellet.

Husk velfest og grilling i havna kl 18.00. Ta med egen mat og drikke.

Minner om at alle båter og opplagsutstyr må være borte fra havna før 1. juni.

DUGNAD

Dugnad lørdag 02. juni kl 10-16.00 og onsdag 06. juni kl 17.00.

Liste over oppgaver i havna:

• Gjøre utbedringer på brygge indre havn mellom plass 25 og 14
• Skifte vaier klemme indre havn mot søyle
• Flytte ut griser og fylle på med grus
• Male og skrape benker
• Rydde og kjøre søppel på fyllinga
• Kontrollere kjetting på bøyer søndre pir
• Male og skrape vaktbu
• Fylle og støpe igjen hull ved krana
• Rydde og vaske vaktbu/lager
• Montere nummer skilter flytebrygge
• Montere skilt fra fylket
• Kutte tauer som ligger i vannet på flytebrygga
• Bytte bolter på flytebrygga
• Stramme bolt på plass 200
• Legge opp strøm og lys til kamera
• Sette opp stolper til lys og kamera
• Sjekke vannposter
• Sjekke dekket på brygga søndre pir
• Fjerne overflødig tau og sjakkler alle pirer