Velkommen til dugnad

Lørdag 06. Juni kl 10.00-16.00 og onsdag 10. Juni kl 17.00.

Møt opp på brygga, og spør etter Øivind og Anders hvor dere trengs.

Ta med litt redskap og utstyr du tror kan brukes på en dugnad.

Det serveres pølser, brus, kaffe og vafler i 13.00 tiden.

Minner om at alle båter i vinteropplag må være borte innen 1. Juni.

Velkommen!
Hilsen styret i GVB