DUGNAD

Dugnad lørdag 02. juni kl 10-16.00 og onsdag 06. juni kl 17.00.

Liste over oppgaver i havna:

• Gjøre utbedringer på brygge indre havn mellom plass 25 og 14
• Skifte vaier klemme indre havn mot søyle
• Flytte ut griser og fylle på med grus
• Male og skrape benker
• Rydde og kjøre søppel på fyllinga
• Kontrollere kjetting på bøyer søndre pir
• Male og skrape vaktbu
• Fylle og støpe igjen hull ved krana
• Rydde og vaske vaktbu/lager
• Montere nummer skilter flytebrygge
• Montere skilt fra fylket
• Kutte tauer som ligger i vannet på flytebrygga
• Bytte bolter på flytebrygga
• Stramme bolt på plass 200
• Legge opp strøm og lys til kamera
• Sette opp stolper til lys og kamera
• Sjekke vannposter
• Sjekke dekket på brygga søndre pir
• Fjerne overflødig tau og sjakkler alle pirer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Årsmøtet holdes i et møterom på Scandic Havna Hotell fredag 16.mars kl 18.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1 Styrets og havnekomitéens årsberetning
Regnskap med revisors påtegning
3 Fastsettelse av kontingent og plassavgift
4 Innkomne saker:  

4.1 Ny badeflåte
4.2 Dugnadsavgift
4.3 Arbeidsgruppe

5 Budsjettforslag 2018
6 Valg

Velforeningen inviterer til middag. (NB! Bindende påmelding innen 4.mars)

Du finner innkallingen til årsmøte 2018 her

Vel møtt!

(Endelige sakspapirer for de saker som skal opp til votering vil bli lagt ut på hjemmesiden innen 8.mars. De som ønsker papirene pr post/epost, kontakt oss)