§7.3 Fortøyningskrav til bøye

Standardfortøyning

For standard fortøyning av alle båter som benytter bøye gjelder følgende:

  • Båten fortøyes med to fortøyninger i baug
  • Benytt minst to fendere på hver side av båten
  • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon
  • Fortøyning skal festes med knute/spleis til fortøyningsøyer på brygga
  • Bruk strekkavlastere i gummi av god kvalitet på alle tau mot brygga
  • Fortøyninger skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager.
  • Tauverk skal festes i sjakkelen som er festet til ringen under bøya der også moringstauet er festet. (se illustrasjon).
  • Øyet på toppen av bøya benyttes ikke til fortøyning av båten, men brukes når man skal ha ta i selve bøya.
  • Båteiere kan pålegges å utbedre fortøyninger som ikke er tilfredsstillende, noe båteier plikter å etterkomme med umiddelbar virkning.

 

 

 

 

Havnereglement