§7.2 Fortøyningskrav til wire

Standardfortøyning

For standard fortøyning av alle båter som ligger på plasser med wire gjelder følgende:

  • Båten fortøyes med to fortøyninger i baug.
  • Benytt minst to fendere på hver side av båten.
  • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon.
  • Fortøyning skal festes med knute/spleis til fortøyningsøyer på brygga.
  • Bruk strekkavlastere i gummi av god kvalitet på alle tau mot brygga.
  • Fortøyninger skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager.
  • Akterfortøyning til blokk på wire skal ha hanefot, tauverk skal gå igjennom blokka og frem til brygga.
  • Båteiere kan pålegges å utbedre fortøyninger som ikke er tilfredsstillende, noe båteier plikter å etterkomme med umiddelbar virkning

 

Havnereglement