§7.1 Fortøyningskrav til flytebrygga

Standardfortøyning

  • For standard fortøyning av alle båter i hele flytebrygga gjelder følgende:
  • Båten fortøyes med to fortøyninger i baug og to akter. Hvis båtens lengde forhold til brygge tilsier det må det også legges ut spring.
  • Ved utriggere på 8 og 10 m lengde skal det være to spring på hver side av båten.
  • Benytt minst to fendere på hver side av båten
  • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon
  • Fortøyning skal festes med knute/spleis til fortøyningsøyer på utriggerne
  • Bruk strekkavlastere i gummi av god kvalitet på alle tau.
  • Fortøyninger skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager i båsen.
  • Tauverk skal festes i utriggerens fortøyningsøyer uten sjakkel eller metallkause, da dette ødelegger galvaniseringen og forkorter bryggens levetid.
  • Båteiere kan pålegges å utbedre fortøyninger som ikke er tilfredsstillende, noe båteier plikter å etterkomme med umiddelbar virkning.

 

 

 

Ta kontakt med havnekomiteen hvis det er uklarheter.

 

 

Havnereglement